A gyomaendrődi Református templom

A magyarországi református templomok egyik legszebbike. 1711.-ben tiszta reformátusok laktak Gyomán, akik 1711 és 1791 között a mostani templom helyén - a török, tatár, rác dúlások és üldözések elől történt elmenekülések után mindig - templomot építettek. 1791. évben kezdték építeni a mostani templom tornyát. Majd 1807-ben kezdtek hozzá a templom-hajó építéséhez és 1813. év augusztusában szentelték fel a mai kőtemplomot. A későbbiek során a tornyot magasították és 1878-ban a torony körbejárója kőkorlátja helyett készítették a mostani vaskorlátot. Ugyanakkor a templomhajó felső két pár-kánya között látható kufsteini cementből készített ballüszterekkel díszítették az épületet. Az akkori felújítási munkák során történt a templomkert körbekerítése a most is látható vaskerítéssel.

A templom méretei - kerekített számokkal - : torony magassága 55 m, a templomhajó hossza 40 m, szélessége 20 m, belül a kupola magassága 15 m. Szokatlan és kevés református templomban találhatunk emeletes - kétszintű - karzatot. Ez a templombelső tagoltság - a boltívek szabályossága és méreteinek megválasztása teszi az egyébként nagy templombelsőt is könnyeddé. Nincs nyomasztó érzés a nagyság miatt. A templom tervezője Fischer Ágoston osztrák hadmérnök - aki egyébként több környékbeli templom tervezője is.
Az 1936-1938-as évek közötti - külső és belső - felújításnak is köszönhető a mostani különleges szépsége templomunknak. Akkor - Papp Zsigmond pres-biter 1 egész évi munkájával járult hozzá a felújításhoz. Ő egy született poli-hisztor volt. Akkor bontották le a toronnyal átellenes végen a 2. emeleti kar-zatot, hogy a Papp Zsigmond által tervezett mostani orgonát felépítsék. A látvány - és nem a hangszeri rész - az ő érdeme.

Egy délelőtt tervezete meg s olyan az orgona látványa, mintha együtt épült volna a többi templombelsővel.
Ő faragta a páratlan szépségű tölgyfaajtókat is a református sakramentum – az úrvacsora - szimbólumaival. S minden bizonnyal része volt a jelenlegi templombelsőt meghatározó 3 szín kiválasztásának is, melyek bibliai színek.
A fehér - a tisztaság és szentség színe, az arany - az isteni szín, a piros pedig - melyek a szószék, mózes szék, úrasztala és orgona díszítő elemeiben találhatók - a Jézus vérét jelképezik. Az akkori felújításkor 24 karátos aranyfüst le-mezzel díszítették a jelenlegi aranyozott részeket - az oszlopfők, a karzatok mellvédjeinek copf díszítéseit, a szószék, mózes-szék, orgona aranyozásait.
A füzérdíszek szépségét emeli a szószék, mózes-szék faragásaiban található magyaros motívum, a rózsa is. A templomkert parkosítása is 1938-ban történt. A jegenye vagy tornyostölgyek, a tiszafák és buxusbokrok telepítése. A kiváló akusztikájú templom földszintjén közel ezer ülőhely található.

Az 1853-ban készített orgonát változatlan sípsoraival építette, helyezte át - Győri József - 1938-ban jelenlegi helyére. A többnyire vonós regiszter sorok közé az 1980-ban történt felújítás alkalmával fúvós sorok beépítése történt. Voltaképpen az előző nagy munkák után 50 évre sikerült újra teljes belső és külső felújítást végezni Istenünk segítségével. Időszerű lenne az orgona teljes átépítése, korszerűsítése, valamint terveinkben szerepel a templom fűtésének a megoldása is. Reméljük, hogy Urunk Istenünk megsegít ebben is minket.