Testvéri buzdítás - az úrvacsoratannal kapcsolatban

Testvéri buzdítás

Alulírott református lelkipásztorok úgy véljük, hogy egyházunkban a szent sákramentumaink – a keresztség és úrvacsora – kiszolgáltatása tekintetében is igaz: „Istennek kell inkább engedni, mint embereknek!” (Ap.csel. 5,29)

Éppen ezért kiállunk egyházközségeinkben az úri szent vacsora eddigiekben is gyakorolt, helyes, azaz ige- és hitvallásszerű felfogása és kiszolgáltatási rendje mellett, abban a tudatban, hogy "Ami pedig egyébiránt a sáfárokban megkívántatik, az, hogy mindenik hűnek találtassék." (1Kor. 4,2)

Hisszük, hogy ha a Jézus Krisztus által, formailag is meghatározott úrvacsorai szertartásba bármilyen módon beépítjük a virtualitást - ami alapvetően idegen az úrvacsorától - akkor ezzel megrontjuk az úrvacsora Megváltó Urunk által szabott formai rendjét, ezzel pedig megrontjuk helyes kiszolgáltatását.

Álláspontunk szerint az Úr Jézus Krisztus most elvette népétől az igeközpontú összejövetel és az úrvacsorával való helyes élés lehetőségét – de hisszük, hogy ezzel szent céljai vannak! Így például megújulás az Ige tanulmányozásában, hallgatásában, alázatos önvizsgálat, mély bűnbánat, a drága kegyelem megragadása, őszinte megtérés, megújulás a szent életre való törekvésben, és az istentiszteleti és úrvacsorai közösségünk megbecsülésében.

Arra bátorítunk, hogy ezekben erősödve várjunk arra az időre, amikor Istenünktől viszszaadatik nekünk a gyülekezeti istentisztelet és az annak közösségében gyakorolt, Jézus Krisztus akaratának megfelelően gyakorolt sakramentális közösség!

"Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az Úr: békességet és nem romlást tervezek és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak titeket" (Jeremiás 29, 11-12)

2020. április 1.

 

Sipos Ete Zoltán (Szeged-Újszegedi RE) dr.Cs.Nagy János, Vásárhelyi Bálint Márk (Péceli RE) Sipos Ajtony Levente (Soltvadkerti RE) Sipos Aba Álmos (Bp.-Békásmegyeri RE) dr.Hotorán Gábor (Érsekcsanádi RE) Horváth Géza, Földvári Tibor, Szepesy László (Bp.- Pasaréti RE) Kovács-Hajdú Albert, Kovács-Hajdú Anita (Bp.-Nagytétényi RE) Bodnár Zsolt (Ópályi RE) Molnár Sándor (Biai RE) Bodnár Péter, Bodnár Péterné Bíró Mária (Demecseri RE) Alföldy-Boruss Dezső (ny.lp) Varga Róbert (Nagykovácsi RE) Varga György (Szeremlei RE) Harkai Ferenc Csaba (Bp.-Kispest-Központi RE) Péterffy György (Bp.-Soroksári RE) Barabási Endre (Küküllővári RE) Kulcsár-Rabocskai Levente (Gyulakutai RE) Wisinger Dániel (Pilisi RE) Vízi János (Felsőpakonyi RE) Sipos Előd Zoltán (Dombóvári RE) Tamás Balázs (Szokolyai RE) Zila Péter (Bp.-Nagyvárad téri RE) Loránt Gábor (Bp.-Újpestbelsővárosi RE) Jakab Viktor (Nagykendi RE) Papp Tibor (Gyomai RE)