Családmese

2006. december 24-e... szenteste... lázas karácsonyi készülődés, örömteli családi találkozások előtt és után, illatozó fenyő varázsában... az angyalvárás pillanataiban...

HírTv... Családmese... megterített asztalon adventi koszorú, rajta gyertyák fénylenek...

Az asztal körül a Sípos család tagjai: öt fiú- és egy lánytestvér, név szerint: Ete Álmos, Árpád Edömér, Tas Töhötöm, Koppány Kadosa, Kund Kötöny, Tünde Emese, valamint a család régi, kedves ismerőse, Rózus, a dadus...
És mesélnek... Könnyes- vidám történeteket hallhatunk a Kisújszálláson töltött gyermekkorról... az öt fiú csínytevéseiről... Szüleikről: Dr. Sípos István református lelkipásztor és felesége, Kádár Mária nem mindennapi életéről, hatvanegy évi házasságáról... Az édesapa, Dr. Sípos István tanulmányairól: először a szentesi Református Gimnáziumban, a budapesti Teológiai Akadémián majd ösztöndíjasként az amerikai Princetonban eltöltött évekről, ahol 1930-35 között tanult... a nagydoktori cím megszerzéséről, melyet az egyetem bölcsészkarán kapott a keleti nyelvek kutatójaként... az itthoni évekről... hazatérése után Budapesten teológiai professzor... a református lelkipásztori szolgálatról... Kisújszállás, Biharkeresztes, Gyoma (1963-82) életének fontosabb állomásai...

Embersége, tartása, hazaszeretete átöröklődött nemcsak gyermekeire, hanem számos unokájára. Mély istenhite megtartotta, megerősítette a legsötétebb történelmi időkben is, hiszen börtönbe zárták, internálták, meghurcolták, üldözték... Tizenéves gyermekei szintén megtapasztalták a fizikai erőszakot, megbélyegzettséget... De családja össze- és kitartását nem sikerült megtörni... Büszkén vállalták, vállalják hitüket, ha kellett "nyakas kálvinistaként", a "mégis", a "csakazértis" magatartását követve.

"Az igaz pedig hitből él. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk" - idézik Édesapjuk hitvallását.
Mára népes családdá terebélyesedett a Sípos család, közülük sokan folytatták - folytatják azt a hivatást, amit örökségként kaptak Szüleiktől.

A szenteste fényeinél, a Kisded születését várva - mi nézők- jóval többet kaptunk ajándékba, mint megható történeteket... Példát hűségre, összetartásra, haza- és istenszeretetre.

Polányi Éva - forrás: http://www.szentgellert.hu