Elindult az iratterjesztés!

Elindult gyülekezetünkben az iratterjesztési szolgálat. Célunk, hogy Isten igéjének megismerését, megértését és életünkben való alkalmazását különböző, keresztyén tartalmú, biblikus kiadványok értékesítésével is segítsük, illetve a kérdéseikre választ keresőknek utat mutassunk.

A kiadványok fajtái, témakörei: biblia, bibliaolvasó kalauz, igehirdetés, hitmélyítő, bibliaismeret, kommentár, teológia, lelkigondozás, áhitatos, életrajz, szépirodalom, gyermek/ifjúsági, házassággondozás/párválasztás, családsegítő/gyermeknevelés, kreacionizmus/ismeretterjesztés.

A könyvek, kiadványok megvásárolhatók minden vasárnap istentisztelet után a gyülekezeti teremben. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!