Emberközelben az olvasó

Beszélgetés Sípos Tas Töhötöm gyomai református esperessel
Az elmúlt év karácsonyán bizonyára sokan látták a Hír Tv-ben a Családmesék sorozatban a kisújszállási Sípos családról készült filmet. Első pillantásra úgy tűnhet, hogy ez csak egy film, ahogy a cím is mutatja, mese. Ilyen a valóságban nincs. De van, mert a hitből élő emberek életéről szólt ez a film. Megvallom őszintén, egy kis hiányérzetem is támadt. Azt vártam volna, hogy ez a megkapó film egy fejezetet Gyomának is szentel, hisz mi tudjuk, hogy a család egyik ága itt él. Ezért legalább egy bekezdésnyivel, jelképesen szeretném folytatni a filmet.

Nagytiszteletű Esperes Úr!
Főleg azok kedvéért, akik nem látták a filmet, légy szíves, beszélj családodról. Honnan származtok, szülők, testvérek.

Szüleim Szentesről valók. Édesapám földműves, Édesanyám iparos családba született. Anyai nagyszüleinket nem ismertük, mert Édesanyám 10 éves korában árván maradtak. Ők 10-en voltak testvérek. Öten érték meg a felnőtt kort, de csak ketten voltak családosok. Édesapám a budapesti teológia elvégzése után ösztöndíjjal került az USA legősibb szemináriumába, a Princetoni Teologiára, ahonnan - a múlt században egyedüli magyar hallgatóként - ő kapott lehetőséget a Princetoni Egyetemre való bejutásra. Ott a legmagasabb tudományos fokozatú diplomákat szerezte meg (magister in artibus, a keleti nyelvek és irodalmak doktora /arab, arám, héber, szír/ és hazaérkezve olyan magántanári könyvet írt, amelyből a jeruzsálemi rabbi képzőben is tanítottak már a 30-as évek végén. Itthon a Budapesti Teológián volt az ószövetségi tanszéken, majd miután már 4-en - fiúk - megszülettünk, Kisújszállásra választották meg lelkipásztornak. Összesen 8-an voltunk testvérek: 7 fiú és 1 leány. Két kis iker fiútestvérünk 5 hónapos korában meghalt 1945-ben.

Kérlek, sorold fel a testvéreket. Milyen meggondolásból kaptátok ezeket az ősi magyar neveket?

Mindannyiónknak két neve volt, van. Ete Álmos, Árpád Edömér, Tas Töhötöm, Koppány Kadosa, Kund Kötöny, Bulcsú Botond, Előd Attila, Tünde Emese.
Az 5 fiú mind lelkipásztor.

Most pedig ejtsünk szót a Te családodról is.

1965-ben nősültem meg. Itt a gyönyörű Templomunkban volt az esküvőnk. Feleségem előbb Békéscsabára a gyermekkórházba járt be dolgozni gyermekápolónőként. Haza kerülve egy rövid ideig bölcsődében, majd nyugdíjba meneteléig a szülőotthonban dolgozott - annak bezárásáig.

Két gyermekünk: Tas Attila és Éva Tünde. Fiúnk a békéscsabai kórházban dolgozik az orvosi egyetem elvégzése óta. Belgyógyász és kardiológus szakorvos. Az elmúlt évben nevezték ki főorvosnak. Tünde leányunk Szegeden a Tömörkény Gimnáziumban tanított mint magyar-ének szakos tanár férjhez meneteléig. Akkor St. Luis-ba ment férjével, Fűtő Róberttel, aki az ottani teológiát elvégezve lelkipásztori diplomát szerzett. Az utolsó ottani két év során már mindkettőjüket arra készítették fel, hogy Magyarországra hazatérve a Házasság és Családgondozás szolgálatát végezzék, mint misszionáriusok. Budapesten laknak és e szolgálat mellett két gyermeküket - a mi két kis unokánkat nevelik: Tünde Hajnalt és Csenge Adrient. (Természetesen a két legszebb unoka!)

43 éve szolgálod a gyomai gyülekezetet mint lelkipásztor. Emellett egyházmegyei és egyházkerületi tisztségeid, feladataid is vannak. Ha most mérleget kellene készíteni, mit tartanál életed főművének?

Életem fő műve az, amit kezdettől a legfontosabbnak tartottam: a lelkészi szolgálat. Az egyházmegyei, egyházkerületi és zsinati tisztségeimet is szolgálatnak tartottam és tekintem. S ha ezekben bárhol és bárkinek is segíteni tudtam, anyaszentegyházamat építhettem, azért egyedül Istennek legyen dicsőség.

A gyomai negyvenhárom év alatt mi volt a legszebb élményed, legnagyobb örömöd?

Nagyon sok volt, amit sorba szedni nem is tudok. De mindaz, amit úgy kaptam vagy úgy végezhettem el, hogy reménység feletti volt vagy érdemeim feletti, az mindig örömmel töltött és tölt el. S boldog voltam és vagyok, amikor akár a legkisebb dolgokban is megérezhettem és érezhetem a szeretetet és megértést gyülekezetemben és mások részéről is.

Esperessé választottak, és február 24-én a Békési Református Egyházmegye ünnepi Közgyűlésén a gyomai Református Templomban az esperesi tisztségbe beiktattak.
Szeretettel gratulálok, és Isten áldását kívánom új szolgálatodhoz.
E tisztség hasonló, mint nálunk katolikusoknál, de különbözik is. Mivel újságunkat inkább katolikusok olvassák, légy szíves néhány szót szólni e tisztségről, jelentőségéről, az új feladataidról.

Az áldáskívánást itt is köszönöm.
Egyházunkban a legmagasabb elöljárói tiszt a püspöki s ezután következik az esperesi tisztség. Röviden, két mondatban: az esperes felelőssége és szolgálata a rábízott anyagyülekezetekben és missziói gyülekezetekben folyó lelkészi szolgálatnak, a gyülekezeti életnek a felügyelete. E szolgálatok biztosítása, irányítása.
A mostani feladat különösen is nehéznek ígérkezik. A liberális erők nyomulása és az ebből következő azon törekvésekkel szemben kell megállni, melyek az egyházakat mindenáron kiszorítani akarják. Attól sem vissz.ariadva, hogy törvényben biztosított pénzt tartsanak vissza és vonjanak meg tőlünk.
Mindezekkel szemben reménységem az a hatalom, amely Istennél van s amely a Jézus Krisztusban győzedelmeskedett és győzedelmeskedni is fog minden időben.

Köszönöm a beszélgetést! Mi mással kívánhatnék áldást új szolgálatodhoz és további életedhez, mint a csodálatosan szép ároni áldás szavaival:

Áldjon meg téged az Úr
és őrizzen meg téged!
Ragyogtassa rád orcáját az Úr,
és könyörüljön rajtad!
Fordítsa feléd orcáját az Úr,
és adjon neked békességet!

Iványi László tb. kanonok, plébános - forrás: http://www.szentgellert.hu